Như tiêu đề e viết , e nhận của khác 1 cây Galaxy Note 3 N900 bị tình trạng lên logo samsung rồi tắt nguồn . Đưa máy về download mode để flash file qua odin mà không chạy . Mặc dù e đã flash rom stock mới nhất , 1 file , 5 file cũng vậy .
Log odin như vậy :
Added!!
Enter CS for MD5..
Check MD5.. Do not unplug the cable..
Please wait..
BL_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_lo w_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
Checking MD5...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]