E nhận cây 5s grey check phí thấy nhà mạng Retail EasyPay, LL mà ghép sim chọn ATT, T-mobile, Sprint các kiểu đều không được. Đã nghiên cứu 3 ngày rồi không được.
AE nào có kinh nghiệm xin giúp với ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]