Máy cho về hết cỡ mà màn hình vẫn sáng rực bà con ạ như thế sử dụng nó nhanh hết pin lắm và nóng máy nữa anh em có cách nào giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]