em nhận khách 4s mất loa ngoài tháo ra thay song rồi mà lắp vào màm hình sam xanh anh em ạ chán quá


Chú ý:
- Bài post sai box
- Tiêu đề cần ngắn gọn rõ ràng, đã edit.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]