như tiêu đề mấy huynh ai có rom i747 4.4.2 tiếng viêt cho e xin. thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]