Tính hính là em nhận con ip4 treo cáp restore 7.1.2 xong không active được nó báo kết nói itune không khi kết nói itune thì báo lỗi 0xe8000004 ae có làm qua xin chỉ giúp
Thong tin thêm máy đã thay căp rối


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]