Chào cả nhà! Hiện tại mình mới xách tay con coolpad 8732, về VN gắn sim vào thì nó báo lỗi: The current netword does not comply with this unit standard. với lại khi đọc báo tiếng Việt bị lỗi font.

Cả nhà có cách nào giúp mình hay biết cửa hàng nào có thể up rom giúp em nó không? Mong chỉ dẫn.

Cảm ơn!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]