thấy noel ai cũng có đồ share vui quá. e thì hỏng có biết gì nhìu đóng góp diễn đàn, cũng bùn. với lại lính đánh thuê mà. hết giờ phải về nên cũng ko có kiếm được nhìu kèo. hqua hên gặp cây I747. nên làm luôn rồi đem lên 4rum góp vui với mọi người cho có không khí thui.
đây là link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass: ai cần cứ đặt gạch pass sẽ được inbox nha...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]