Nhận máy tình trạng null imei, sau 1 ngày làm soft không hết quyết định làm hard luôn! sau 1 hồi lắc, đạp không hết quyết định thay luôn! IMEI đẹp , chỉ nhận được 1 sim và chỉ có sóng 2g thôi! muốn full thì fai thay luôn 1 cặp!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]