Xin lưu ý với AE là tất cả những giải pháp và file đều là kinh nghiệm bản thân của mình viết ra và không trùng lặp với ai hay có ở bất kì 4r nào khác ngoài VNGSM

------------------


Build Full trên nền rom gốc 5.1.1 G925TUVU2COF6
Add sẵn vào rom FULL 5 file nên có thể dùng để cứu máy rất tốt
Add sẵn thành phần fix treo logo với những máy đã...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]