em mới nhận con samsung galasy s2 bị cheo LT=A KHÁCH nói đang dùng ver 4.2.2 ai có cho em xin với.em chạy bằng tool odin3 thank các bác trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]