Bảng giá thay thế Kính Cảm ứng tại KIMGIAUMOBILE

* Kính cảm ứng : Chỉ có cảm ứng
* Cả bộ Full : Gồm có màn hình liền cảm ứng ( Với những máy có màn hình liền cảm ứng )

LG Kính + cảm ứng

LU6200/SU640 Kính cảm ứng : Giá 550k
LTE2 F160 Kính cảm ứng : Giá 550k
LTE3 F260 Kính cảm ứng : Giá 700k
LG G F180/E975 Kính cảm ứng : Giá 800k
LG G F180/E975 Cả bộ Full : Giá 1.200k
G PRO Kính cảm ứng. : Giá 600k
Gpro 2 kính cảm ứng : giá 1.000k
G2 Kính cảm ứng : Giá 800k
G2 Cả bộ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]