máy em nhận của khách bị chạm tai nghe sau khi mỡ ra làm chân tai nghe ráp lại thì bật lên trao logo lt=a không vào được menu chính của may mong các bác giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]