Hi ae. Hôm nay xin post cho anh em Bộ Sưu Tập File Tiếng Việt Android Phục Vụ Cho việc Việt Hóa Android
Chia sẽ lại đồ chơi HOT cho anh em edit [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]],đây là tất cả các file đã xã ra sẵn tiếng việt(value_vi),ko cần phải dịch lại,dùng từ điển gì nữa hết ....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ae lấy về chỉ việc bung apk ra,bỏ file này vào ,đóng lại là có Tiếng Việt nhé,
Bộ sưu tập bao gồm:SAMSUNG,LG,HTC,SKY,MOTOROLA,SONY...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]