nay e nhận e e120k mất ieme null
đã chạy rom gốc nhưng vẫn k đươc
bác nào đã lam xin giúp e 1tay ak
thanhs các bác nhiêu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]