em có con ip 5 bi rơi đất. bật nguồn lên táo rồi tắt dần. cho vào rt thì nó không tim dc ip. mong các bác chỉ cách khắc phục


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]