Rom stock Lolipop 5.0.1 Samsung GALAXY S4 mới nhất

ModelSGH-I337M
Model nameGALAXY S4
CountryCanada (Fido Mobile)
VersionAndroid 5.0.1
Changelist4508315
Build dateMon, 23 Mar 2015 17:52:38 +0000
Product codeFMC
PDAI337MVLUGOC4
CSCI337MOYAGOC4

Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]