Rom stock tiếng việt GALAXY A7 - SM-A700H
Model [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model nameGALAXY A7
CountryVietnam
VersionAndroid 4.4.4
Changelist4549187
Build dateMon, 15 Jun 2015 10:22:38 +0000
Product code[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDAA700HXXU1AOF2
CSCA700HOLB1AOF1

Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]