như tiêu đề em repair nó báo lỗi như thế này nhờ anh em xem giúp nó bị lỗi này là lỗi gì .thank anh e đã xem tin .. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]