cũng đang tập tành như anh em dò pass icloud. nên hôm nay mạo mụi cho em hỏi chút về nó. thấy mấy anh chia sẻ phần mềm Elcomsoft Phone Password Breaker. down về làm thử mà tới khúc này e bó tay.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
em backup thử 1 máy và đặt pass mở khóa là :1234 .Em nhập vào khung Security key. thì báo Invalid backup security key or passwork
máy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]