nay nhận e lumia 730 k nhận sim e loai hoay cũng ok
chia sẻ ai pýt rôi xin chém nhẹ tay e nhá hii
đo nội trở sim 2 có đầy đủ lam quản lý vẫn thế
cuối cùng lôi ra cho máy cái lông giống tôn ngộ không
lại ok
hiii

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]