như tiêu đề bác nào làm qua rồi cho em xin 1 đường cơ bản bản ạ ,máy sạc báo bình thường nhưng không vào bin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]