Tình hình là e mới nhận em S5360 cứ cắm xạc là máy báo đầy pin. E đã làm lại phần mềm thử gở bỏ C239 Và câu tắt r237 nhưng vẫn not ok. vì cũng mới vào ngành nên cũng chưa có kinh nghiệm. mong các bậc tiền bối chỉ giáo cho ak. E xin cảm ơn nhiều....[-O


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]