e nhận đc cây 5s lỗi cam sau vào lúc đc lúc ko thi thoảng bị xanh kẻ xọc cam trước dùng bt
e đã thay cam nhưng vẫn vậy tình trạng máy đánh rơi nhiều lần


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]