Máy tính bảng Ampe A76 mã gmail, flash rom gốc 4.0.4 Tiếng Việt ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Máy tính bảng Ampe A76
(Allwinner A13 1.0GHz, 512MB RAM, 8GB Flash Driver, 7 inch, Android OS v4.0)
Click to expand...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]