Chia Sẻ Rom Stock Lolipop 5.0.2 GALAXY Alpha - SM-G850F mới nhất

Model SM-G850F
Model name GALAXY Alpha
Country Vietnam
Version Android 5.0.2
Changelist 4429091
Build date Fri, 05 Jun 2015 05:15:06 +0000
Product code XXV
PDA G850FXXU2COF1
CSC G850FOLB2COF1
Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]