nay mưa gió buồn đăng bài câu like hii
nhận e nokia 107 khách dang dùng pt tự nhiên bị bệnh
mật lên logo lại sap và lại lên cứ tek
tưởng chạy pm ok báo khách ngờ đâu chạy gần xon báo lỗi
lại báo khách làm phần cứng lặc e cpu vẫn tek
cuối cùng làm e quản lý sim lặc hoạc thay nha
ok luôn hiii

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]