tất cả máy trung quốc hđh androi đểu reset cung được bang cach :power+volum+,nut chon cung la power hoac volum+


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]