bác nào giúp e con này cái.em đã thay r15, còn 3 chân.cả con 6 chân.r47 mà vẫn không được.ai làm qua giúp e với?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]