Chia sẻ Rom Stock Lolipop 5.1.1 Tiếng việt Galaxy S6 Edge G925F Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link DownLoad :

Build number: G925FXXU2BOFK

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]