Rom Stock KiKat 4.4.4 GALAXY E7 - SM-E700H Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model

Model name GALAXY E7
Country Philippines (Globe)
Version Android 4.4.4
Changelist 0
Build date N/A
Product code...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]