File này thấy cũng share nhiều rồi mà hình như thấy còn lỗi nên xin phép share thêm file này cho anh em test thử
File no pass ae co thương thì cho điểm + thanks là vui ùi
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Add tiếng việt
Add chplay
remove app tào lao
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]