Trên google ae chia sẻ nhiều cách câu nhưng thực chất chỉ là tham khảo, qua thực tế mình đã làm và done 1 số với bệnh trên theo cách dưới, ae tham khảo nhé 8->
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]