Như tiêu đề, mình đang nhận 1 cây ip6+ k lấy nét được xa, nếu khoảng cách cực gần thì có thể ( khoảng 1 mét)
anh em ai đã qua, cao nhân nào đi qua cho mình ý kiến với
--- mình k có camera khác test thử :((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]