n hư tiêu đề mới nhận em sky A820 không nhận sim , đo trở kháng ok hết mà lại ko nhận sim , ae nào làm qua rùi xin giúp dùm thank ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]