như tiêu đề e nhận cây 5830i báo sóng ảo, đã reset nạp p.m vẫn nt ok ko lắp sim vẫn có sóng, lắp sim vào gọi ko đc. ae ai làm qua rồi xin chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]