nhận khách cây masstel m425 khóa mả bảo vệ. bấm vol+ với nút nguồn vào boot ok. handreset mà không bay mã. dùng tool lash lại vẫn không văng. ae ai gặp qua rồi giúp e với. thks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]