Iphone 4s nó bị chạm con này gở ra thì lên nguồn ok nhưng e ko có con này để thay mà củng chả biết là con gì và có quan trọng ko .Các bác thông cảm e hơi gà Iphone [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]