Rom Stock Kikat 4.4.4 tiếng việt Galaxy Tab E 9.6 3G SM-T561Y Mới Nhất
Phone Galaxy Tab E 9.6 3G
Model SM-T561Y
PDA Version T561YXXU0AOEM
CSC Version T561YOLB0AOEM
Region XXV
Country Vietnam
Build Date 30.05.2015
Changelist 549358
OS KitKat
OS Version 4.4.4
Link Download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]