Rom Stock Kikat 4.4.2 Tiếng việt Galaxy Tab 4 7.0 (3G) T231 Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-T231
Model name GALAXY Tab4 7.0 3G
Country Vietnam
Version Android 4.4.2
Changelist 4756508
Build date Tue, 12 May 2015 02:49:15 +0000
Product code XXV
PDA T231XXU0AOE2
CSC T231OLB0AOE1
Link Download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]