Rom Stock Lolipop 5.0.2 Tiếng việt Galaxy Tab A 9.7 (LTE) P555 Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-P555
Model name Galaxy TAB A 9.7 LTE SPEN
Country Vietnam
Version Android 5.0.2
Changelist 4815461
Build date Fri, 22 May 2015 04:39:43 +0000
Product code XXV
PDA P555XXU1AOE9
CSC P555OLD1AOE2
Link Download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]