Thông tin:

Máy này có sẵn tiếng việt.
Mất 5 Phút 21 Giây qua Odin.
Úp xong áp hàn & kí tự hàn tự bay về bên hàn.Khỏi phải fix phải xóa.hehe
Tự nhận tên danh bạ với +84 & 09.
SMS nhắn như quốc tế.không giới hạn,không chia tin.
Cải thiện thời tiết Quốc tế.
APP Knox cũng bay luôn sau khi up rom này.
Ảnh demo:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]