B giúp e với thông tin em nó đây
Model Number : SM-N9000
Android Version : 4.2.9
Baseband Version : MTK6589
Kernel Version : 2.6.35.7
Software Version : SM-N9000-V1.0
Hardware Version : 1.1.0

Model: Galaxy Note3
SSN: note3GSMH
Rated: 3.7v
FCCID: A3Lnote3
CPU: SP8810 ARMv7 1000Mhz
Display: 854 x 480; DPI: 240
GPU: Mali-300; ARM; OpenGL ES-CM 1.1; OpenGL ES 2.0
Ram: 230mb
Front camera: 1.9
Back camera: 1.9
Rom: 2.3.5

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]