Rom Stock Kikat 4.4.4 Tiếng việt Galaxy J1 J100H Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-J100H
Model name GALAXY J1
Country Vietnam
Version Android 4.4.4
Changelist 332283
Build date Thu, 16 Apr 2015 10:32:19 +0000
Product code XXV
PDA J100HXXU0AOD1
CSC J100HOLB0AOD1
Link Download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]