Rom Stock Lolipop 5.0.2 Galaxy Tab A 8.0 LTE T355Y Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link Download :

Build number : T355YDOU1AOF1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]