Như tiêu đề e nhận máy bị treo logo flash ok khởi động vẩn nge chuông samsung chạy mà màn hình cứ treo logo ko biết la máy có lên ko nửa .Ae xem giùm có cách giai quyết ko ?Thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]