Samsung T335XXU1ANH2 Tiếng Việt no root ok

Phone GALAXY Tab4 8.0 LTE
Model SM-T335
PDA Version T335XXU1ANH2
CSC Version T335PHE1ANH1
Region PHE
Country Spain
Build Date 05.08.2014
Changelist 2417135
OS KitKat
OS Version 4.4.2

Link no pass :

Ps: Rom có hồn sẵn root gọi hồn ok. Ai muốn no root thì kéo.​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]