Chia Sẻ Rom Stock Lolipop 5.0.2 Tiếng việt Galaxy TAB A 8.0 LTE SPEN P355 Mới nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-P355
Model name Galaxy TAB A 8.0 LTE SPEN
Country Vietnam
Version Android 5.0.2
Changelist 4815461
Build date Fri, 22 May 2015 04:41:43 +0000
Product code XXV
PDA P355XXU1AOE9
CSC P355OLD1AOE1
Link Download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]