như tít , e nó lúc đầu đưa vào k có tv ,lấy atf ra flash phát ok mà lên nokia chạy 1 lúc rồi màn tối om (chỉ có nút home sáng)
ae có giải pháp nào cứu e với ạ
Log nó đâyProcessing Image File :
RM-596_111.040.1511_79u_prd.core.fpsx
CMT Type : BB5
CMT Algorithm : XSR 1.6
Secondary Sending Speed : 650000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 13000000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 622
Entry Point: 0x020A
Page Format : -1
MAX...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]