như tiu đề em cần xin fle i9600 có 6 tiếp xúc thẳng hàng như hinh a em có cho em xin với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]